# دسترسی_به_کد_اصلی_(منبع)_هاردهادسترسی_به_کد_اصلی_(

اطلاعات بسیاری تاکنون از ایرانیان ربوده شده است

قابلیت خواندن اطلاعات اکثر دسترسی به کد اصلی (منبع) هاردها٬ از طریق یک نرم‌افزار جاسوسی جاسازی‌شده در پیش‌بینی‌ناپذیرترین اعماق هارد ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 64 بازدید