پست های ارسال شده در بهمن سال 1393

اطلاعات بسیاری تاکنون از ایرانیان ربوده شده است

قابلیت خواندن اطلاعات اکثر دسترسی به کد اصلی (منبع) هاردها٬ از طریق یک نرم‌افزار جاسوسی جاسازی‌شده در پیش‌بینی‌ناپذیرترین اعماق هارد ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 64 بازدید

Whoops, looks like something went wrong.