پارک آب بازی و اعدام قاتل روح اله داداشی

بچه:بابا منم میخام برم پارک آب بازی
بابا :نه خیر بشین سر جات
بچه:مگه نگفتی اگه این هفته بچه خوبی باشم میبریم تفریح
بابا :اره ولی آب بازی قانونی نیست بورو حاضر شو
ببرمت اعدام قاتل روح اله داداشی رو ببینیم حال کنیم

/ 2 نظر / 64 بازدید