تفسیر جنگ قره باغ به قلم فرهاد رنجی تکاب

مساله قره باغ در بستر تاریخ

جنگ آذربایجان و ارمنستان 


۱. جمعیت ارمنی و آذربایجانی همواره در طول تاریخ در این منطقه حضور داشته اند.

۲. تا زمان تجاوز روسیه به ایران در زمان فتحعلی شاه قاجار ، حاکمیت سیاسی کلان در قره باغ با ایران بود که از طریق بازماندگان قزلباش های صفوی و‌حکمرانان ترک زبان اعمال می گشت اما ارامنه نیز حکومت های محلی مانند ملوک خمسه قره باغ داشتند که انان نیز تابع دولت ایران بودند .

۳. پس از الحاق قره باغ به روسیه ، موقعیت ارامنه در قره باغ بهبود یافت تقریبا متمرکز شده و قوم ارمنی دارای خاک و وطن دائمی اسم و رسم دار شد.


۴. پس از سقوط تزار روسی ، هر دو قدرت ارمنستانی و اذربایجانی شکل گرفته در قفقاز در پی تسلط بر قره باغ بودند اما الحاق نهایی قره باغ به جمهوری آذربایجان شوروی صرفا به اراده دولت شوروی و شخص استالین ‌و در راستای سیاست های وی و با توجه به نفوذ شخصیت های آذری هم چون : نریمان نریمان اف انجام پذیرفت .

۵. پس از سقوط شوروی ، از منظر حقوق بین الملل و با استناد اصل uti possidetis juris

اصل ثبات مرزهای مستعمرات ، قره باغ جزیی از خاک جمهوری آذربایجان است و اگر واقعیت را بگوئیم جزئی از خاک ایران است ولی به دلیل نفوذ روسیه و آمریکا دولت فعلی ایران از ابراز این واقعیت واهمه دارد.

۶. در این چند سال قطعنامه های متعدد ارکان سازمان ملل بر حاکمیت آذربایجان بر قره باغ تاکید دارد‌.

۷. مردم قره باغ از منظر جغرافیای انسانی و تاریخی واجد ویژگی های مردم بوده و از حق تعیین سرنوشت برخوردارند ولی این حق را باید در چارچوب تمامیت ارضی آذربایجان اعمال نمایند. یعنی رفراندوم نه توپ و تفنگ.

۸. آذربایجان و ارمنستان برای حل اختلاف خود در مورد قره باغ با توپ و تفنگ به جان هم افتاده اند ، البته آذربایجان می تواند اقدامات نظامی خود را در چارچوب دفاع مشروع و رفع اشغال توجیه نماید .

۹. اقدامات آذربایجان ولو در چارچوب دفاع از تمامیت ارضی اش نباید تهدیدی را متوجه موجودیت مردم ارمنی قره باغ نماید‌. اگر چه شاهد کشتار افراد هستیم از هر دو طرف.

۱۰ - در صورتی که اقدامات آذربایجان منجر به تهدید به کشتار جمعی مردم ارمنی قره باغ گردد امکان اعتراض جامعه جهانی و ورود قدرت های فرامنطقه ای پدید می آید.

۱۱. تسلط آذربایجان بر قره باغ در شرایط فعلی با تهدید موجودیت انسانی ارمنی ساکن قره باغ ملازمه دارد و این موضوع ولو با حمایت ترکیه و نیروهای تکفیری نیز ، غیر ممکن بوده و با مقاومت ارمنستان و در صورت لزوم روسیه مواجه خواهد شد .

۱۲. روسیه ، فرانسه و حتی لابی ارمنی در امریکا اجازه پیروزی آذربایجان را نخواهند داد اگرچه فعلا پیروز هست.

با تمام این تفاسیر، بهتر است ایران از منظر حقوق بین الملل به موضوع قره باغ نگاه کند یعنی هم بر احترام به تمامیت ارضی آذربایجان تاکید کند و هم بر ضرورت احترام به حقوق انسانی مردم قره باغ و تلاش کند تا جنگ در این منطقه خاتمه یافته و پای قدرت های فرا منطقه ای و نیروهای تروریستی و تکفیری به قره باغ باز نگردد.

#فرهاد_رنجی

#تفسیر_جنگ_قره_باغ

#آذربایجان_ارمنستان

#قره_باغ

/ 0 نظر / 22 بازدید