حج

دل خوش از آنیم که حج میرویم


غافل از آنیم که کج میرویم


کعبه به دیدار خدا میرویم  

او که همینجاست کجا میرویم

حج بخدا جز به دل پاک نیست

شستن غم از دل غمناک نیست

دین که به تسبیح و سر و ریش نیست

هرکه علی گفت که درویش نیست
 
صبح به صبح در پی مکر و فریب

شب همه شب گریه و امن یجیب
/ 0 نظر / 80 بازدید